Vad finns det för olika typer av elavtal?

Är det så att du står inför uppgiften att välja ett nytt elvatal så kanske du undrar vad det finns för olika typer av elavtal att välja mellan. Det finns nämligen flera olika typer av elavtal och vilket som är bäst för dig beror på dina individuella behov och omständigheter.

I den här artikeln tar vi en titt på de vanligaste typerna av elavtal samt några andra viktiga faktorer att tänka på när du står inför valet av att skaffa nytt elavtal. Vi hoppas att du lär dig något nytt!

Elavtal med fast elpris 

Ett elavtal med fast pris innebär att du går med på att betala ett fast pris för din el under en viss tidsperiod, vanligtvis mellan ett och tre år. Den största fördelen med ett fastprisavtal är att det kan skydda dig mot stigande priser. Om elpriset stiger under avtalstiden betalar du fortfarande samma pris som du kom överens om i början av avtalet.

Det är dock viktigt att vara medveten om att om elpriset sjunker under perioden med fast pris kommer du fortfarande att betala den högre, fasta avgiften. Det innebär att du kan komma att betala mer än vad du behöver om priserna sjunker under din avtalsperiod.

I oroliga tider kan det således vara det är värt att överväga ett avtal med fast pris för att skydda dig mot stigande elpriser. Men om du tror att priserna kan komma att sjunka kan ett avtal med rörligt elpris vara ett bättre alternativ för dig.

Elavtal med månadsbaserat rörligt pris 

Ett elavtal med månadsvis rörligt pris innebär att du betalar ett pris per kilowattimme som baseras av spotpriset på elbörsen för den senaste månaden. Sedan adderas såklart även elhandlarens tilläggsavgift och moms också. Det innebär att ditt elpris kommer att stiga och sjunka från månad till månad, men det ändras bara en gång i månaden.

Det fördelaktiga med den här typen av elavtal är att om elpriset sjunker så kommer även priset på din elräkning att sjunka. Nackdelen är dock att om elpriset stiger kraftigt kommer din elräkning också att öka.

Elavtal med rörligt timpris

Den här typen av elavtal har blivit allt populäre under den senaste tiden eftersom det ger ett visst skydd mot stigande priser. Med den här typen av avtal betalar du ett rörligt pris per kilowattimme, och priset som du kommer att få betala förändras för varje timme som går. På så sätt kan du anpassa din elanvändning till tider då elen är billigare. Du kan till exempel använda mer el på natten när elpriserna är lägre.

Fördelen med den här typen av avtal är att du får viss kontroll över hur mycket du betalar för din el, även om det skulle vara väldigt dyra elpriser. Det kräver dock en viss ansträngning att övervaka elpriserna och anpassa din användning därefter. Hos Elavtal24 kan du jämföra flera olika rörliga elavtal. Nackdelen med elavtal med rörligt timpris är att det å andra sidan kan komma att göra så du får betala för ett väldig dyr el under vissa tider under dagarna.

Elavtal med mixpris

Elavtal med mixpris  är en kombination av de röriga och fasta elavtal. Med den här typen av avtal betalar du ett visst belopp per kilowattimme för en del av din elanvändning och ett fast pris för resten.

Avtal med mixpriser kan vara ett bra alternativ om du vill ha ett visst skydd mot stigande elpriser, men också vill ha flexibiliteten att dra nytta av lägre priser när de inträffar.

Om du har feedback eller frågor

Hör gärna av dig