Hur vet man om sitt företag behöver en LEI-kod?

För att kunna delta i den globala finansiella marknaden på ett säkert och transparent sätt kan ditt företag behöva en specifik typ av identifierare, känd som en LEI-kod. Men hur vet man om detta krav när det gäller ens egen verksamhet? Vad är en LEI-kod och vilka företag behöver det?

I denna artikel kommer vi att utforska dessa frågor och ge tydliga riktlinjer för att avgöra om ditt företag behöver en LEI-kod. Vi kommer att gå igenom vad LEI-koder är och processen för att ansöka om dem. Oavsett om du är ny på den finansiella marknaden eller om du bara vill vara säker på att du följer de lagar som gäller så kommer denna artikel att ge dig den information du behöver för att ta informerade beslut när det kommer till LEI-koder.

Varför behövs en LEI-kod?

LEI-koder spelar en avgörande roll i att säkerställa öppenhet och ansvar på de globala finansiella marknaderna. Efter finanskrisen 2008 insåg man att det fanns ett behov av ett mer effektivt sätt för att spåra finansiella transaktioner mellan företag på en global skala. En av lösningarna på detta blev LEI-systemet.

En LEI-kod, eller Legal Entity Identifier, är en unik identifierare för företag som deltar i finansiella transaktioner. Med andra ord är det en kod som hjälper till att identifiera vem som är vem på finansmarknaderna. Det skapar en standardiserad och global identifierare som används över hela världen, vilket gör det lättare att spåra och rapportera finansiella transaktioner.

Vilka företag behöver en LEI-kod?

Det är inte alla företag som behöver en LEI-kod, men det finns definitivt vissa situationer där en LEI-kod blir ett obligatoriskt krav. Kravet gäller företag och juridiska personer som handlar, eller emitterar, med värdepapper och derivatinstrument – men däremot omfattas inte handel med vanliga fondandelar.

I korthet innebär det att om du driver ett företag där ni inte handlar med värdepapper eller derivatinstrument, eller har begränsat det till enbart fonder, så behöver ni inte ha en LEI-kod. Men vi vill ändå uppmana dig att läsa på mer om detta på egen hand för att verkligen säkerställa vad som gäller för just dig och ditt företag.

Vad kostar det att registrera en LEI-kod?

Kostnaden för att registrera en LEI-kod kan variera kraftigt beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer att använda. Varje leverantör fastställer sina egna priser, och dessa kan skilja sig åt beroende på en rad olika faktorer.

En av dessa leverantörer är Leicertificate.org. De strävar efter att erbjuda de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden. En LEI-kod hos dem kostar endast 530 kr per år om du köper 5 år i taget. Denna kostnad täcker allt som krävs för att erhålla din LEI-kod, inklusive behandlingen av din ansökan och tillhandahållandet av din LEI-kod.

Det är viktigt att notera att en LEI-kod behöver förnyas med jämna mellanrum, antingen årligen eller baserat på den tidsperioden som gällde när du införskaffade LEI-koden första gången (t.ex 5 år). Du bör därmed ta hänsyn till dessa återkommande kostnader när du budgeterar för din verksamhet.

Om du har feedback eller frågor

Hör gärna av dig