Kommer det att bli dyrare att köpa snus?

Att snusa är redan en relativt dyr vana att upprätthålla om man gör det regelbundet. Priserna på snus är idag betydligt mycket högre än vad det var för ett tiotal år sedan. Inflationen har spelat en stor roll i detta, men även andra faktorer har påverkat denna prisökning.

Det är sannolikt att priset på snus kommer att fortsätta öka i framtiden också, men det är omöjligt att veta i vilken takt priserna kommer att stiga. Om du är en regelbunden snusanvändare är det dock viktigt att vara medveten om detta, samt att förstå vad det är som bidrar till varför priserna på saker och ting, t.ex. snus, ökar i pris.

Inflationen bidrar till ökade priser

Som vi nämnde har inflationen spelat en roll när det kommer till att snus har blivit dyrare med tiden. Inflation definieras som en allmän prisökning och en minskning av pengarnas köpkraft. Med andra ord blir värdet på pengarna i samhället mindre, och för att varor ska kunna handlas till samma värde som innan måste aktörer öka sina priser.

Detta är såklart inget speciellt för endast snus, utan allting av värde som går att köpa i vårt samhälle påverkas nästan på ett eller annat sätt av inflation. För att ta ett exempel kostade en liter mjölk endast 30 öre på 1940-talet och om vi jämför det med dagens 10-15 kr per liter så är det verkligen en kraftig prisökning – visserligen över lång tid, men det visar på att priserna tenderar att stiga långsiktigt.

Eftersom att inflationen under den senaste tiden varit på rekordnivåer här i Sverige är det högst troligt att även detta kommer resultera i ökade snuspriser. Inflationstakten låg på hela 9 procent i augusti och detta är en nivå som vi inte har sett på väldigt länge.

Så vad orsakar denna inflation?

Den väldigt höga inflation beror i korta drag på några få faktorer. En av anledningarna är att Riksbanken och övriga centralbanker i världen har tryckt massor med pengar de senaste åren. En annan anledning är att det har blivit utbudsproblem med anledning av kriget i Ukraina och andra saker som ställer till det vilket leder till att utbudet blir mindre och därmed ökar leverantörerna sina priser.

När flera faktorer samverkar och orsakar inflation kan det vara svårt att bli av med det, så vi får helt enkelt vänta och se hur länge vi behöver dras med den höga inflationen.

Punktskatten på snus kommer höjas

Skatt är också en högst bidragande faktor när det kommer till priset på snus. Under de senaste åren har den svenska regeringen höjt skatten på tobaksprodukter ganska kraftigt – och detta är något som kommer att fortsätta i framtiden.

Skatten på snus har ökat med mer än 370 procent sedan 2006. Och punktskatten på snus kommer även att få se ytterligare en höjning den 1 januari 2023, med ungefär 3 procent.

Slutsats

Priset på snus kommer, oavsett om du vill det eller inte, alltså att fortsätta bli dyrare även i framtiden. Det finns tyvärr inget man kan göra åt detta faktum. Det enda som vi egentligen kan rekommendera är att du som har möjlighet köper på dig och bunkrar upp snus innan punktskatten höjs.

Detta kommer kunna spara dig en del pengar, så det kan vara värt att överväga göra detta om du vet att du kommer fortsätta snusa regelbundet under det kommande året.

Om du har feedback eller frågor

Hör gärna av dig