Laddar

Västerports planprogram – klubbat av byggnadsnämnden

"Vi är stolta över resultatet".

delningar

23 remissinstanser och ett antal kommuninvånare har varit med och lämnat synpunkter på planprogrammet för Västerport under samrådsperioden i slutet av 2017.

– Det var ett aktivt val från vår sida att bjuda in en bred samling remissinstanser, inte bara de obligatoriska. Varbergs nya stadsdel är en så pass viktig fråga att många olika parter måste få säga sitt, säger planarkitekt Annika Eklöv.

För två år sedan påbörjades arbetet med planprogrammet som nu är reviderat och godkändes igår, torsdagen den 26 april, av byggnadsnämnden.

– Vi är stolta över resultatet och idag är naturligtvis en speciell dag när byggnadsnämnden sa ja till pogrammet, säger stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin.

Länsstyrelsen var en stor remissinstans som ville att Järnvägsparken skulle bevaras. Två viktiga frågor som också tagits upp av remissinstanserna är frågan om buller från hamnen och den stigande havsnivån.

– Andra frågor som lagts till i planprogrammet handlar bland annat om förskola, konstprogram och framtiden för Järnvägsparken, säger Annika Eklöv.

Längre fram i vår ska planprogrammet också upp i kommunfullmäktige som har sista ordet. Sedan går projekt Västerport in i skedet att ta fram detaljplaner för etapp 1.

Förändringar i planprogrammet:

Ett resonemang kring Natura 2000 har lagts till.

En naturvårdsinventering ska genomföras.

Lösningar för dagvattnet. Monarkbäcken som i dag rinner genom mark där det får med sig föroreningar ut i Farehamnen vänds så den inte får med sig föroreningar och ska rinna ut i filterbassänger vid Kajstråket i Västerport.

En separat parkeringsnorm för Västerport ska utredas. Troligtvis färre parkeringsplatser per lägenhet än i Varberg i dag.

En förskola med 2-4 avdelningar kan byggas i etapp ett integrerat i kvarteren.

Konstnärlig gestaltning. Konst ska tas fram.

En sopsug föreslås där soporna transporteras genom rör så att inte sopbilar behöver köra i området.

Källa: HN

Relaterade artiklar