Laddar

Paviljonger köps in för att ersätta skolan

Så stor blir den tillfälliga skolans nota.

delningar

Till höst kommer rivningen av Mariedalsskolan att påbörjas. Detta för att byggnaden haft problem med fuktskador och i mars beslutade barn- och utbildningsnämnden att allt ska rivas. Förutom skolans kök, slöjdsalar och matsal.

Under rivningstiden flyttas skolans elever till Almers skola och Bockstensskolan. Och till vårterminen 2019 kommer Mariedalsskolan vara i bruk igen, fast då i ersättningslokaler.

Nyligen fattade kommunfullmäktige ett beslut att paviljonger, som ska fungera som tillfälliga lokaler, ska köpas in för en budget på 35,2 miljoner kronor. Totalt med kostnader för paviljonger, rivningen och markarbeten kommer projektet att gå på 42 miljoner kronor.

– Vi har kommit fram till att det här är det bästa alternativet. I modulerna finns bland annat vattenburen värme. Dessutom kan vi ha dem för framtida bruk när den nya skolan är på plats. Ersättningslokalerna ska sättas upp där den befintliga skolan är. Sen får de stå där ett antal år. Sedan måste vi identifiera var den nya skolan ska byggas, säger Micael Åkesson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i fullmäktige, till HN.

Enligt kommunens analys beräknas ett stort behov av grundskoleplatser under de kommande 12 åren. Inom några år förväntas även kommunen att fatta beslut om ett nytt skolbygge i söder. Därför väljer man att inte bygga en permanent lösning på Mariedalsskolan, skriver HN.

Relaterade artiklar