Laddar

Påskbergsvallens nya löparbanor blir dyrare än väntat

Nu behöver kultur- och fritidsförvaltningen mer pengar.

delningar

I ett beslutsförslag till Kommunfullmäktige skriver kultur- och fritidsförvaltningen att den beslutade investeringsramen för omläggningen av löparbanorna på Påskbergsvallen behöver utökas.

400 000 kronor dyrare beräknas projektet bli, och den totala kostnaden landar då på 2,4 miljoner kronor. 300 000 kronor gäller för asfaltering och de övriga 100 000 kronorna är till för kommande oförutsedda utgifter.

I dokumentet skriver kommunen att de befintliga löparbanor är ”så pass dåliga att det finns skaderisker för utövare och det skapar problem vid ansökan om att få arrangera tävlingar”.

Efter en markbesiktning upptäcktes större behov än väntat av asfaltering, framförallt på ena kortsidans halvmåne. I den ursprungliga kalkylen fanns inte kostnader för asfaltering med i så pass stor omfattning som man nu skriver att det krävs. Därmed behövs investeringsramen förstärkas, enligt kommunen.

Ärendet kommer nu tas vidare till kommunfullmäktige, där beslut om eventuell ökning tas.

Relaterade artiklar