Laddar

Nya lagar att ha koll på inför 2018

Flera nya lagar och förordningar träder i kraft vid årsskiftet. Bland annat skärps reglerna för hur man får bete sig på nätet och sociala medier

delningar

Flera nya lagar och förordningar träder i kraft vid årsskiftet. Bland annat skärps reglerna för hur man får bete sig på nätet och sociala medier. På listan införs exempelvis ett nytt brott, olaga integritetsinrång.

Lagen innebär att det blir straffbart att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter – eller nakenbilder och så kallad hämndporr – sådant beteende som hittills varit svårt att komma åt enbart genom den nuvarande lagen mot förtal. Straffskalan sträcker sig från böter upp till fyra års fängelse i de värsta fallen.

Förutom ovanstående saker kan man också komma att straffas om man sprider uppgifter om någons hälsotillstånd, om att någon utsatts för ett allvarligt brott eller om man sprider bilder på någon i en mycket utsatt situation, till exempel från en olycksplats.

Andra exempel från den nya laglistan är att det från och med februari blir förbjudet att tala i mobiltelefon utan handsfree när man kör bil, åldersgräns på solarium och att förskoleklass från sex år blir obligatoriskt.

Se 17 punkter i faktarutan nedanför.

Straffet för grovt vapenbrott höjs till lägst två år.

Att sprida privata bilder i syfte att allvarligt skada annan person blir straffbart.

Att till ett barn föreslå träff i sexuellt syfte blir straffbart oavsett om mötet ägt rum

Straffavgiften för att föra in alkohol i Sverige utan att betala skatt höjs till 40 procent av den skatt som ska betalas.

Förbud för bilförare att tala i telefon med mobilen i handen. Från februari.

Förskoleklass från sex år blir obligatorisk. Gäller från höstterminen 2018.

Krav på ökad tillgänglighet för funktionshindrade hos bland annat frisörer och restauranger. Från maj

Åldersgräns på 18 år införs för att sola på solarium. Från september

En amnesti för att lämna in olagliga vapen gäller februari-april.

Skyddsjakt på dov- och kronhjortskalvar tillåts på fält med oskördade grödor och på skogsplanteringar. Tillstånd behövs ej 1 juli – 15 april.

En ny elfordonspremie införs för bland annat elcyklar. Från februari

Höjda straffavgifter för grova överträdelser mot kör- och vilotider i transportbranschen. Från mars

Kommunernas socialnämnder får ansvar för att motverka spelmissbruk.

Ökat sekretesskydd för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton som finns på arbetsplatsens intranät.

Sekretesskydd införs för uppgifter om hur privatpersoner använder datorer på bibliotek.

Advokater som begår brott utanför arbetstid ska kunna uteslutas ur Sveriges advokatsamfund.

Rektorer ska besluta om partier ska bjudas in till skolor. Urval ska ske på objektiv grund, till exempel partier i riksdag eller kommunfullmäktige.Källor: Regeringen, riksdagen och tullverket

Relaterade artiklar