Laddar

Näst sämst företagsklimat i länet för Varberg

Näringslivsdirektören: ”Vi är inte riktigt nöjda”.

delningar

Det är Svenskt näringsliv som i över 20 år genomfört en stor enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever företagsklimatet i sin kommun.

Enligt Svenskt näringsliv tyder resultatet av enkäten på att företagsklimatet lokalt fortsätter att förbättras – men i Varberg har inte klimatet ändrads nämnvärt de senaste åren, enligt företagens enkätsvar.

Det sammantagna resultatet för Varbergs företagsklimat landar på 3,37, en marginell förbättring jämfört med föregående år då resultatet landade på 3.34. Betygen sätts sedan på en skala mellan 1 som är lika med dåligt och 6 som är lika med utmärkt. Varbergs företagsklimat hamnar alltså precis i mitten.

Enligt Varbergs kommuns näringslivsdirektör Martin Andersson är man inte nöjda med resultatet, men menar att kommunen är på rätt väg.

– Vi i Varberg är inte riktigt nöjda med resultatet. Vi har en plan där vi hela tiden jobbar för att bli bättre och jämfört med 2017 har vi blivit bättre på de flesta områdena. Det går i rätt riktning, men med ganska små steg, säger han.

Bara Kungsbacka får sämre resultat än Varberg i länet. Och i topp hittas Falkenbergs kommun. Men enligt Martin Andersson samarbetar kommunerna i länet aktivt med de här frågorna.

– Falkenberg är i topp och de är jätteduktiga i sitt arbete. Och vi hamnar näst sist, men vi ligger ändå ganska nära kommuner som Halmstad och Laholm. Alla kommuner har sina utmaningar och vi samarbetar mycket mellan kommunerna i alla frågorna. Jag tycker ändå att vi är på rätt väg, säger han.

Ett av kommuns drag för att förbättra företagsklimatet är en aktivitets- och handlingsplan som beslutades om av kommunstyrelsen i december 2016.

– Vi har sedan bland annat genomfört ”kundresan” 2017 där cirka 220 av kommunens tjänstemän med företagskontakter deltog. Sedan har vi jobbat vidare med medveten kommunikation. Vi genomför dessutom företagsbesök varje månad med kommunledningen där vi träffar olika företag samt utvecklat olika dialogforum mellan kommunen och näringslivet, avslutar Martin Andersson.

Relaterade artiklar