Laddar

Musbajs hittades i livsmedelsbutik vid kontroll

Allvarliga hygieniska brister konstaterades i butiken.

delningar

När miljö- och hälsoskyddsnämnden genomförde en rutinkontroll vid en livsmedelsbutik i Varbergs kommun gjorde inspektören flera allvarliga upptäckter.

Lokalen var inte skadedjurssäker då bland annat porten inte slöt tätt, och i butiken hittades musspillning. I lokalen fanns det öppna livsmedel som nu inte får säljas, då de kan ha förorenats av möss.

För att förbudet ska hävas måste butiken visa att lokalen är skadedjurssäker och skadedjursfri. Den ska även ha rengjorts från musspillningen och alla ytor där möss kan ha rört sig måste vara rengjorda.