Laddar

Medborgarlöftet för 2018 undertecknat

En ny part är med i år och skriver under avtalet.

delningar

”En säkrare trafikmiljö och en tryggare vardag för barnen.” Så skriver Varbergs Kommun på sin hemsida om medborgarlöftet för 2018 där stort fokus läggs på barnen och deras skolmiljö.

– Trygga och säkra trafikmiljöer är en del av folkhälsoarbetet. Genom att fokusera på barnens skolmiljö vill Varbergs kommun, Region Halland och polisen i Varberg att både barn och vuxna ska känna sig tryggare och säkrare, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Varbergs Kommun är medborgarlöftet en utveckling av en överenskommelse sedan 2009, mellan polisen och kommunen. Överenskommelsen ska öka tryggheten, miska brottsligheten och främja hälsa genom ”samverkan kring insatser.” Det som däremot är nytt för i år är att Region Halland, Varbergsnämnden nu även är med i överenskommelsen.

– Genom att vi alla skriver på överenskommelsen skapar vi en tydlighet om att vi ska fortsätta arbeta aktivt för att Varbergs kommun ska vara en trygg och säker plats att bo och vistas i. Nu när även Region Halland genom Varbergsnämnden finns med lyfts folkhälsoperspektivet fram och blir tydligt, säger Richard Hiller, kommunpolis.

I medborgarlöftet lovas det att: 

”I anslutning till samtliga skolor i kommunen ha trafikkontroller under året där polisen bland annat kommer mäta hastighet och kontrollera nykterhet. 

Personal på skolorna, i samarbete med representant från Varbergsnämnden, möjliggör för elever att vara delaktiga i arbetet med att välja ut de platser där kontrollerna ska genomföras. 

Vid vissa kontrolltillfällen öka kunskapen om hur trafikolyckor kan förebyggas. Räddningstjänsten Väst deltar och informerar med fokus på de oskyddade trafikanterna.

Hamn- och gatuförvaltningen kommer fortsätta sitt arbete med att skapa säkra vägar i anslutning till skolor.”

Relaterade artiklar