Laddar

Kommunplan mot trakasserier kritiseras

Kommunen får kritik av DO.

delningar

Det är diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu kritiserar flera kommuner för brister i sina planer mot trakasserier och repressalier.

En av de kommuner som nu kritiseras är Varberg. Det efter att myndigheten bedömt att de inte följer de riktlinjer och rutiner som är utformade i lagen.

För Varbergs del gäller kritiken framför allt brister avseende rutiner vid upplevda repressalier. DO vill därför uppmärksamma kommunen på innehållet i de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder.

Myndigheten kommer att återvända till kommunen för att kontrollera efterlevnaden i de berörda avseendena.

Relaterade artiklar