Laddar

Här är lagen varannan busspassagerare bryter mot

Varannan bussåkare inte följer reglerna. "Många vet inte att det faktiskt finns en lag."

delningar

Sedan år 2004 är alla bussar för långfärdstrafik och regionaltrafik utrustade med säkerhetsbälte. Det är också lag på att använda bälte i buss om det finns.

Att inte använda bältet på bussen kan samtidigt ge dryga böter på 1 500 kronor om en kontroll görs. För passagerare under 15 år är siffran ännu högre, 2 500 kronor i böter för den ansvarige, vilket ofta är busschauffören eller eventuell gruppledare.

Enligt en undersökning som If har gjort uppger endast hälften att de använder bälte när de åker långfärdsbuss och 28 procent uppger att de gör det ibland. Var femte person, 22 procent, använder aldrig bälte när de åker buss en längre sträcka.

Bältesanvändningen ökar med åldern. Bland 18-34-åringar uppger 38 procent att de alltid har bälte, medan motsvarande siffra för resenärer 55+ är 61 procent.

– I bilen är det för de flesta en självklarhet att sätta på sig bältet, men i bussen upplevs det som valfritt. Många vet inte att det faktiskt finns en lag om att de måste använda bussbälte, säger Dan Falconer, trafiksäkerhetsexpert på If.

Det är chauffören, eller till exempel en gruppledare som ansvarar för att ungdomar under 15 år är bältade på en långfärdsbuss. Är passageraren äldre än 15 år vilar ansvaret på den enskilde passageraren.

– Nästan alltid uppmanar busschauffören passagerarna att ha bältet på i början av en resa, men under resans gång är det svårt att hålla kontroll på hur det ser ut bak i bussen. Vi efterlyser fler tekniska lösningar som bältespåminnare, lampor som tänds över stolar med obältade passagerare, eller indikatorer framme hos föraren, säger Dan Falconer.

En ökad bältesanvändning i bussar skulle spara många liv och minska på antalet allvarligt skadade, enligt If.

– I framtiden måste bälte i bussen bli en självklarhet på samma sätt som det är det i bilen, avslutar Dan Falconer.

Relaterade artiklar