Laddar

Här är kommunerna som är bäst rustade för framtiden

Foto: Pressbild

Halländsk kommun i topp på listan över svenska kommuner. Så ligger Varberg till:

delningar

Varberg hamnar på ett robusthetsindex på 102 av totalt 120 och är därmed bra rustade inför framtiden. Varberg ligger på plats 25 av landets kommuner och är därmed en del av topplistan. Det är analys- och teknikkonsultföretaget WSP som listat Sveriges mest robusta regioner och kommuner.

Kungsbacka hamnar i topp på listan framför ett pärlband av stockholmskommuner.

– Kungsbackas topplacering beror främst på att både inrikes födda och utrikes födda från länder utanför Europa är i arbete. Dessutom har Kungsbacka lyckats placera sig på en hög och relativt jämn nivå inom alla de områden som ingår i analysen, säger analytikern Mattias Frithiof på WSP, som är en av författarna till rapporten ”Regionernas kamp”.

Det robusthetsindex som tagits fram för fjärde året i rad är en sammanvägning av tretton olika parametrar. Bland dem ingår befolkningsutvecklingen i kommunen, åldersfördelning, utbildning, hur många som jobbar totalt både bland inrikesfödda och utrikesfödda från länder utanför EU, men även hur många som jobbar inom kunskapsintensiva yrken samt inkomst.

Strax efter Kungsbacka placerar sig flera pendlingskommuner till Stockholm, så som Ekerö, Nacka, Sundbyberg, Tyresö och Värmdö.

– Tillväxt stimuleras främst av hög befolkningstäthet med människor som interagerar och drar nytta av varandras kompetens, varor och tjänster. Givetvis är landets tre storstäder viktiga motorer i detta, men vi ser nu en trend där allt fler svenska centralorter ökar i attraktivitet, säger Mattias Frithiof.

De kommuner som nu hamnar i botten av robusthetsanalysen är Högsby, Munkfors, Gullspång, Hällefors och sist Ljusnarsberg.

– Gemensamt för dessa orter är att de har en relativt svår placering rent geografiskt. De ligger långt ifrån de platser som är motorer i den nya ekonomin och får därför problem med omställningen, menar Mattias Frithiof.

Relaterade artiklar