FRÅGA JURISTEN: "Ett testamente är ingen småsak"

Juristen Fredrik Stolt från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka handlar det om vad som gäller vid testamenten.

3 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

FRÅGA: Vi har frågor avseende arv. Vår styvpappa dog 2005. Han efterlämnade tre barn som inte var gemensamma med vår mor och tre barn som var gemensamma. Nu har vår mor dött. Utöver de tre barnen som hon hade ihop med vår far, har hon även två barn sedan tidigare, jag och min bror. Boet efter vår styvfar har inte skiftats.

De hade ett testamente som innebar att ett av hans barn som inte var gemensamt, bara skulle ha laglotten medan övriga barn skulle få 1/7 var av resterande kvarlåtenskap. Testamentet i original uppvisades vid vår styvpappas bortgång. Vår mor har skrivit ett nytt testamente. Enligt det nya testamentet ska min mors kvarlåtenskap fördelas lika mellan hennes fem barn. Vad gäller? 

SVAR: Även om er mor skrivit ett nytt testamente gäller fortfarande deras gemensamma testamente som er styvfars testamentariska förordnande. Enligt det testamentets ordalydelse ska kvarlåtenskapen efter honom fördelas så att ett av hans barn bara får sin laglott, det vill säga halva arvslotten, och resterande del ska fördelas mellan sju barn (två av hans särkullbarn, de tre gemensamma barnen och ni två som är så kallade särkullbarn till er mor).

Om er mor hade låtit det gemensamma testamentet gälla även fortsättningsvis skulle fördelningen till de sju barnen, sedan laglotten utbetalats till hans ena särkullbarn, tett sig mer logisk. 

Om det gemensamma testamentet hade gällt även efter henne, sedan laglotten utbetalats till det av hans särkullbarn som bara ska erhålla sin laglott.

Hans två övriga särkullbarn: 1/7 var efter henne, 1/7 var efter honom.

Hennes två särkullbarn: 1/7 var efter henne, 1/7 var efter honom.

De tre gemensamma barnen: 1/7 efter henne, 1/7 var efter honom.

Som det nu ser ut att bli, sedan laglotten utbetalats till det av hans särkullbarn som bara ska erhålla sin laglott.

Hans två övriga särkullbarn: 1/7 var efter honom.

Hennes två särkullbarn: 1/5 var efter henne, 1/7 var efter honom.

De tre gemensamma barnen: 1/5 var efter henne, 1/7 var efter honom.

Som det hade blivit om testamentet enbart hade inneburit att ett av hans särkullbarn bara skulle erhålla sin laglott och att resten skulle fördelas mellan var och ens övriga legala arvingar.

Hans två övriga särkullbarn: 1/5 var efter honom.

Hennes två särkullbarn: 1/5 var efter henne.

De tre gemensamma barnen: 1/5 var efter henne, 1/5 var efter honom.

Andelarna ovan avser det som återstår sedan laglotten har utskiftats till det barn som bara ska erhålla sin laglott.

Genom att er mor har upprättat ett nytt testamente har hon ändrat förutsättningarna jämfört med när även hennes testamentariska vilja var den som framgick av deras gemensamma testamente. Det som skulle kunna ifrågasättas är om det verkligen var hans vilja att hans kvarlåtenskap skulle delas med hennes särkullbarn även om hennes kvarlåtenskap inte skulle delas med hans barn. Det är inte orimligt att tro att hans vilja var beroende av att hennes vilja enligt deras gemensamma testamente lämnades oförändrad.

Av ärvdabalken framgår att ett testamente ska tolkas så att det kan antas överensstämma med testatorns vilja. Därutöver framgår att om testamentet genom felskrivning eller av misstag fått ett annat innehåll än vad som var tanken när det upprättades ska testamentet ges den tänkta innebörden istället för att testamentet tolkas bokstavligen.

Det är den som påstår att viljan är en annan än den som nedtecknats i testamentet som har bevisbördan för detta. Om testator(-erna) tog hjälp av någon för att upprätta testamentet kan man höra med den personen i hopp om att kunna reda ut viljan. Om den personen fick klarhet i hur de ville att det skulle bli i den uppkomna situationen kan det dock ifrågasättas varför detta i så fall inte antecknades i testamentet.

Ett testamente är ingen småsak. Det är bättre att det får orsaka mycket huvudbry när det upprättas och att det görs ordentligt än motsatsen. Ett slarvigt upprättat testamente kan orsaka mer huvudbry när det ska tolkas och kosta mer än bara pengar (även om det inte blir billigt om alla ska ha varsitt ombud vid en tvist om tolkningen).

Konflikter, som kanske hade kunnat undvikas, kan skapas och svårläkta sår kan rivas upp som består för en lång tid framöver. Jag eller någon av mina juristkollegor hjälper gärna till att upprätta testamenten. Det är viktigt att man tar hjälp av någon som är kompetent!

I ert fall rekommenderar jag er att ta hjälp av en jurist med bouppteckning och arvskifte, om ni inte redan har tagit hjälp. Förhoppningsvis kan en jurist hjälpa er att hitta en lösning utan att det behöver bli en utdragen och uppslitande tvist av det. 

Vill du ställa en fråga kring juridik? Mejla fredrik.stolt@lrfkonsult.se

Fredrik Stolt LRF Konsult

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar