Laddar

Fler svenska patent godkänns

Trenderna visar på att företag "signalerar en mognadsprocess".

delningar

Årsstatistiken för 2017 visar att antalet beviljade patent i Sverige var 1 031, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående år.

Medellivslängden på ett patent har även ökat sedan början på 10-talet och låg under 2017 på 13,3 år, jämfört med 11,5 år under 2010.

Samtidigt minskar antalet patentansökningar, enligt Patent- och registreringsverket, PRV. Förra året inkom 2 296 patentansökningar till PRV jämfört med 2 384 under 2016.

– Att fler patent beviljas och lever längre, samtidigt som antalet patentansökningar blir färre signalerar en mognadsprocess där svenska företag söker färre och mer strategiska patent, säger Stefan Hultquist, enhetschef för patentavdelningen på PRV.

Stockholm ansöker fortsatt om flest patent, 745 stycken, men minskar något jämfört med tidigare år. Därefter kommer Skåne med 313 patentansökningar följt av Västra Götaland, 278.

I övriga landet är den största skillnaden för Gävleborg som dubblat antalet sökta patent samt Örebro. Anmärkningsvärt är också Gotland som under 2017 gjorde fyra ansökningar, jämfört med noll året innan. En stor minskning skedde i Jönköping samt Kalmar, enligt PRV.

Länen där flest ansöker om patent:

1. Stockholm: 745 2. Skåne: 313 3. Västra Götaland: 278 4. Jönköping: 76 5. Västernorrland: 73 6. Uppsala: 71 7. Östergötland: 67 8. Väserbotten: 50 9. Örebro: 41 10. Halland: 36

Källa: PRV.