Enorm skattemiss avslöjad – tusentals svenskar påverkade

Lars Lindvall, analytiker på Skatteverket. Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån, Fialotta Bratt/Skatteverket.

Totalt rör det sig om 1,8 miljarder kronor som felaktigt har fyllts i.

2 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Reseavdraget, för resor till och från arbetet, är det avdrag som yrkas av flest privatpersoner.

Det är också det avdrag som ger upphov till det största skattefelet: 1,8 miljarder kronor per år under 2014-2016. Det framgår av en ny rapport från Skatteverket.

– 1,8 miljarder kronor motsvarar nästan en tredjedel av avdragets skattemässiga värde. Felen är små i genomsnitt men det är många fel vilket gör att det är svårt att minska skattefelet genom rimliga kontrollinsatser, säger Lars Lindvall, analytiker, på Skatteverket i ett pressmeddelande.

De flesta som yrkar reseavdrag har kostnader för resa med bil.

Det genomsnittliga skattefelet uppskattas till 2 700 kronor. Ett vanligt fel är att kravet om en tidsvinst på två timmar inte är uppfyllt, det är också vanligt att de som yrkar avdrag inte kan styrka avdraget vid en kontroll.

Det har gjorts riktade informationsinsatser i samband med inkomstdeklarationen och det har tagits fram en digital beräkningshjälp enligt Skatteverket. Trots det verkar felen ligga kvar på samma höga nivå år efter år.

– Situationen är densamma som i tidigare bedömningar av skattefelet. Eftersom det varken går att kontrollera eller informera bort skattefelet till rimliga kostnader är en regeländring ett rimligt alternativ. Just nu pågår en utredning om ett förändrat reseavdrag där en av många utgångspunkter är att skattefelet ska minska, säger Lars Lindvall.

Kvinnor och män gör fel i lika stor utsträckning, även om män står för en större del av reseavdraget och därmed en större del av skattefelet. Det finns inte heller några geografiska skillnader. Av de skattskyldiga som har kontrollerats yrkade åtta av tio avdrag för resor med bil, enligt Skatteverket.

Av de kontroller som genomförts föranledde 56 procent en ändring. Endast två procentenheter av dessa var ändringar som var till fördel för skattebetalaren, det vill säga att avdraget blev större efter kontrollen.

FAKTA

FAKTA:

Avdraget för resor till och från arbetet (reseavdrag) är det avdrag som görs av flest privatpersoner. Reglerna för reseavdraget framstår som komplicerade, kräver mycket information och i vissa fall innehåller de moment där skattebetalaren måste göra bedömningar. Detta tillsammans med andra aspekter som till exempel att Skatteverket saknar möjlighet att hjälpa skattebetalaren på förhand genom tredjepartsinformation, gör att en stor andel av de som yrkar reseavdrag gör mer eller mindre fel.

Källa: Skatteverkets rapport "Avdrag för resor till och från arbetet - en uppföljning av skattefelskontrollen".

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar