Laddar

Eleverna tvingas förflyttas – skolan måste rivas

Nu tas ett krafttag för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen på skolan.

delningar

Till höst kommer Mariedalsskolans huvudbyggnad att ersättas för att åtgärda arbetsmiljöproblemen. Byggnaden är så pass fuktskadad att den måste rivas och därmed tvingas nu 260 elever byta skola under hösten.

Årskurs F-1 kommer att förflyttas till Bockstensskolan och eleverna i årskurs 2-3 förflyttas till Almers skola. Grundsärskolans elever förflyttas till Mariedalsskolans andra byggnader.

Ersättningslokaler kommer under hösten att byggas upp på Mariedalsskolans nuvarande tomt. Lokalanpassningar kommer även att göras på Almers skola och Bockstensskolan för att säkerställa skolgången för Mariedalsskolans elever. Från och med vårterminen 2019 kommer Mariedalsskolan åter att inrymma F-3 och grundsärskola.

Under ett föräldramöte i Peder Skrivares skolas aula den 12 mars informerades föräldrar med barn på Mariedalsskolan om förändringen.

Den 19 mars beslutar barn- och utbildningsnämnden om åtgärderna.