Laddar

Elev utsatt för kränkningar och särbehandling

Skolinspektionen utreder en anmälan om en elev på en skola i Varberg.

delningar

Skolinspektionen har tagit emot en anmälan angående en elev på en skola i Varberg. Enligt anmälan ska eleven ha blivit utsatt för ”systematisk utestängning” från lektionerna. ”Utestängingarna är en bestraffning och tjänar inget syfte” skriver anmälaren till Skolinspektionen.

Anmälaren menar också att eleven får ta skuld ”för buset som sker på skolan”, att eleven har tilldelats en ledargestalt och får ta skuld för händelser som eleven inte är direkt inblandad i.

Eleven ska också ha blivit slagen av en annan elev. Anmälaren menar att skolan inte tagit detta på allvar och ”sopat det under mattan”. Till saken hör att eleven varit inblandad i en liknande händelse vid samma tillfälle och rektorn valde du att anmäla eleven och ringa hem till dennes föräldrar. Anmälaren menar att skolan med denna särbehandling förstärker den kränkande behandling som eleven utsatts för.

Skolinspektionen har nu valt att granska skolan men anledning av anmälan. Myndighetens utredning gäller rätten till stödinsatser samt skyldigheten att motverka kränkande behandling.