Laddar

De misstas för poliser – skapar stora problem

En studie gjord av VTI visar att trafikanterna påverkar bilisterna.

delningar

För att lättare upptäckas av andra trafikanter använder många motorcyklister olika typer av varselvästar.

Varselvästar som påminner om trafikpolisens västar förekommer både nationellt och internationellt. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI har därför genomfört en studie för att undersöka hur motorcyklisters interaktion med skyddade trafikanter påverkas av att de använder traditionell varselväst respektive polisliknande varselväst, jämfört med svart mc-ställ.

Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan körningarna med svart mc-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst, om man jämför andelen problemfria interaktioner och icke-problemfria interaktioner.

– Däremot fanns det signifikanta skillnader mellan körningarna inom kategorin icke-problemfria interaktioner, det vill säga interaktioner som störs på något sätt, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI.

Med polisliknande varselväst kategoriserades en större andel interaktioner som oväntade icke-problemfria interaktioner. Ett exempel är när en bilist plötsligt saktar ner till laglig hastighet när denne närmar sig.

– Det inträffade alltså fler så kallat oväntade interaktioner som stördes på något sätt då körningen gjordes med polisliknande väst, exempelvis att en bilist avbryter en omkörning, säger Henriette Wallén Warner.

Dock inträffade även en lägre andel icke-problemfria interaktioner som kan relateras till hastighet, exempelvis att en bilist kör om i högre hastighet än tillåtet.

Sammanfattningsvis visar resultaten att användandet av polisliknande varselväst ökar andelen oväntade icke-problemfria interaktioner samtidigt som det minskar andelen hastighetsrelaterade icke-problemfria interaktioner.

Relaterade artiklar