Laddar

Då förväntas Brunnsparken stå färdig

”Man kan redan börja få en känsla för hur det kommer att se ut när det är färdigt”, säger Jennie Fagerström.

delningar

Ombyggnationen av Brunnsparken i Varberg startade i september 2017 med syftet att omvandla det till ett attraktivt, grönt och lekfullt stadsrum. I dagsläget är man mitt i byggnationsfasen, har gjort mycket av ledningsarbetena och snart lagt hälften av all sten.

– Vid den delen som är närmast kyrkan kan man se att det ligger släta, stora granitstenar och smågatsten. Man kan redan börja få en känsla för hur det kommer att se ut när det är färdigt, säger Jennie Fagerström, projektledare inom Hamn- och gatuförvaltningen för Varbergs kommun.

Den 1 februari beslutade man i byggnadsnämnden att avslå bygglovsansökan för den planerade toalettbyggnaden i Brunnsparken. Hamn- och gatuförvaltningen kommer nu att utreda vart en ny toalettbyggnad skulle kunna placeras istället just eftersom behovet av fler och bättre toaletter i centrum är stort. I och med att toalettbyggnaden avslogs får parkens västra del, mot Västra Vallgatan, en längre trappa istället.

– Framåt juni ska vi vara klara med hela parken och vi håller på att förberedda inför en invigning men vi har inget satt datum för det än. Det bygger givetvis också på att vintern inte smäller till med kyla och snö i flera månader. Vi tror nog att vi klarar att var färdiga i juni i alla fall, men som projektledare kan man aldrig lova någonting, säger Jennie Fagerström.

Relaterade artiklar